Odhalení lavičky rodáka Prof.Mudr.Jaroslava Blahoš, DrSc.

25.6. pátek -13.00 Ševčíkova ul.
Horažďovice